Wyodrębnienie wspólnoty mieszkaniowej ze spółdzielni!

Nie przepłacaj i wyodrębnij wspólnotę ze spółdzielni !

Budynek, w którym mieszkasz zarządzany jest przez Spółdzielnię Mieszkaniową?

Jeżeli tak, to płacisz nie tylko za utrzymanie części wspólnej swojej nieruchomości, ale także ponosisz koszty utrzymania Spółdzielni i wszystkich jej budynków ! Co więcej, nie masz  możliwość  kontroli sposobu  wydatkowania pieniędzy  z  tytułu  wpłacanych  zaliczek oraz  podejmowania  decyzji  związanych z zarządzaniem  daną  nieruchomością.

Najwyższy czas to zmienić i obniżyć koszty zarządu oraz mieć bezpośredni wpływ  na  sprawy  dotyczące budynku, którego jesteś współwłaścicielem !

Korzyści wyodrębnienia wspólnoty ze spółdzielni:

  • obniżka kosztów zarządu częścią wspólną nieruchomości,
  • właściciele lokali wchodzących w skład wspólnoty decydują o wszystkich najważniejszych sprawach związanych z budynkiem,
  • zarządca wspólnoty nie może bez zgody większości właścicieli zaciągać kredytów i podejmować ważnych decyzji związanych z nieruchomością, co ma  miejsce w spółdzielniach,
  • wspólnoty niższym kosztem przeprowadzają remonty, a właściciele lokali decydują o zakresie prac remontowych oraz cenach robót- nie ma możliwości zawyżania cen.

Korzyści rozpoczęcia współpracy z Centrum Nieruchomości Molenda & Molenda:

  • w naszej firmie, przedsiębiorstwa wykonujące prace remontowe w budynkach wspólnoty wybierane są w drodze przetargu, a właściciele lokali decydują o wyborze najkorzystniejszego oferenta,
  • dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy potrafimy pozyskać dofinansowania na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych oraz podnoszących bezpieczeństwo w budynku (pozyskaliśmy już dofinansowania dla ponad 40 wspólnot),
  • nasza firma daje także możliwość wglądu do swojej kartoteki/ rozrachunków ze wspólnotą 24h 7 dni w tygodniu, poprzez specjalną platformę internetową,
  • dajemy możliwość załatwienia wszelkich spraw drogą internetową.

 

 

Ustawa z dnia z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych określa dwa przypadki, kiedy wspólnota mieszkaniowa może się ze spółdzielni wyodrębnić:

  1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali,
  2. Jeżeli większość mieszkańców danej nieruchomości wykupiło ze spółdzielni swoje lokale.

 

Przyjdź, zadzwoń lub napisz, a my powiemy jak to zrobić i pomożemy załatwić wszystkie formalności.

 

Jarosław Molenda

tel. 502 193 422

molenda.jaroslaw@gmail.com

www.molendanieruchomosci.pl